Tekniset kysymykset

Näillä sivuilla vastataan yleisimpiin tekniisiin ongelmiin ja kysymyksiin. Mikäli vastausta ei löydy näiltä sivuilta tai jokin kohta on epäselvä, niin asiakaspalvelumme vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiin ja auttaa myös selvittämään ongelman syytä.

Tekniset kysymykset

PHP/MySQL merkistökoodaus UTF-8 tai ISO-8859-1 (latin1)

keywords: utf-8 php merkistökoodaus encode iso-8859-1 mysql latin1

PHP:n merkistökoodaus on uudemmissa versioissa oletuksena UTF-8. PHP:n merkistökoodauksen voi vaihtaa PHP:n asetuksista tai suoraan koodissa.

Saatte PHP-koodin toimimaan UTF-8 merkistökoodauksella lisäämällä seuraavan rivin PHP-tiedostonne alkuun:

header('Content-type: text/html; charset=UTF-8');

TAI

Saatte PHP-koodin toimimaan ISO-8859-1 (latin1) merkistökoodauksella lisäämällä seuraavan rivin PHP-tiedostonne alkuun:

header('Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1');

PHP-version ja asetuksien muuttamisesta löytyy lisää tietoa kohdasta: PHP-version ja -asetuksien muuttaminen.

 

MySQL/MariaDB-tietokantapalvelu toimii oletuksena latin1 (ISO-8859-1) merkistökoodauksella. Mikäli tietokannan sisältö on tallennettu latin1 merkistökoodauksella ja PHP toimii UTF-8 merkistökoodauksella, niin voitte joutua määrittämään tietokantayhteyden UTF-8 merkistökoodaukselle. On aina hyvän ohjelmointitavan mukaista määrittää käytetyt merkistökoodaukset koodissa. 

Tämä onnistuu esimerkiksi seuraavasti:

$mysqli_connection->set_charset("utf8");

TAI

mysqli_set_charset($mysqli_connection, "utf8);

HTML-lomakkeen lähettäjä

keywords: formmail lomake sähköposti lähettäjä

FormMail-klooni, ei ole enää tuettu cPanelin toimesta.

Useimmat sisällönhallintaohjelmat (SitePad, WordPress, Joomla!, Drupal jne.) sisältävät valmiina ominaisuudet lomakkeen lähetykseen. Lisäksi on mahdollista käyttää erillistä ohjelmaa lomakkeiden hallintaan (esim. hallintapaneelista Softaculous, Form Tools).

HTML-lomakkeen lähetykseen tulee käyttää erillistä PHP-skriptiä, jonka voi tehdä itse tai ladata valmiina https://suncomet.info/apurit/lomake/ osoitteesta ja käyttää soveltaen omassa HTML-lomakkeessa.

Lomakkeen sisältö tulisi lähettää SMTP-yhteydellä olemassa olevan sähköpostiosoitteen kautta, jotta viestin lähetys ei estyisi ja lähetetty viesti ei menisi roskapostiin.

WordPressille suosittelemme WP Mail SMTP -lisäosaa.

SSH-yhteydellä mysql-komennot antavat virheen
keywords: mysql connect local server through socket

Ongelman kuvaus

connect to server at 'localhost' failed error: 'Can't connect to local MySQL server through socket 'https://t7r2e2w7.rocketcdn.me/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)'

Ratkaisu

mysql-komentojen kanssa tulee aina käyttää -h valitsinta verkkotunnuksen tai palvelimen osoitteen kanssa.

Esimerkki (korvaa c1.suncomet.fi oman palvelimen osoitteella):

mysql -h c1.suncomet.fi -u kayttaja -p tietokanta

Huom! MySQL-etäkäyttö (Etä MySQL / Remote MySQL) tulee olla aktivoituna kaikille osoitteille (pelkkä %-merkki) hallintapaneelista.

PHP-version ja asetuksien muuttaminen
keywords: php 7 7.1 8 default_charset post_max_size upload_max_filesize memory_limit

PHP-version ja asetuksien hallinta tapahtuu hallintapaneelin (cPanel) kautta.

PHP-version vaihtaminen

- Otsikon OHJELMISTO (SOFTWARE) alta valitkaa PHP-versio ja -moduulit (Select PHP Version).
- Valitkaa vetolaatikosta haluamanne PHP-versio ja valitkaa Set as current. Suosittelemme suurinta versiota.
- Mikäli version vaihtamisen jälkeen tietokantayhteys epäonnistuu, niin ruksikaa alla olevasta listasta pdo_mysql ja mysqli pois ja ruksikaa tilalle nd_pdo_mysql ja nd_mysqli. Näin tietokantayhteyteen käytetään paikallista ajuria.

PHP-moduulien valinta

- Otsikon OHJELMISTO (SOFTWARE) alta valitkaa PHP-versio ja -moduulit (Select PHP Version).
- Tarkistakaa, että vetolaatikossa on jokin muu PHP-versio kuin native.
- Sitten voitte valita haluamanne moduulit ruksimalla ne. Muutos tallentuu automaattisesti.

PHP-asetuksien muuttaminen

- Otsikon OHJELMISTO (SOFTWARE) alta valitkaa PHP-versio ja -moduulit (Select PHP Version).
- Tarkistakaa, että vetolaatikossa on jokin muu PHP-versio kuin native.
- Valitkaa oikealta ylhäältä Options.
- Valitkaa riviltä asetus, jota haluatte muuttaa ja tehkää valinta. Muutos tallentuu automaattisesti.

Asetukset astuvat voimaan viiveellä. Normaalisti muutokset ovat toiminnassa noin tunnin kuluessa tallennuksesta.

Rajoitukset sähköpostien lähettämisessä
keywords: sähköposti rajoitus lähetys

Sähköpostin lähettämistä on rajoitettu webhotelleissa roskapostituksen ehkäisemiseksi.

Raja on 100 viestiä / tunti.

Mikäli tarvitsee lähettää useampi sähköposti, tulee sähköpostien lähetys jakaa useampaan erään (alle 100 viestiä / tunti). On huomattava, että viestien lähetys epäonnistuu, kun raja on ylitetty. Esimerkiksi, jos lähetätte 150 viestiä kerralla, niin vain 100 viestiä toimitetaan ja 50 viestiä jää toimittamatta.

Postitusluetteloiden (MailMan) lähettämiä viestejä ei rajoiteta. Mikäli on tarpeen lähettää yli 100 viestiä kerralla eikä jaksottainen lähetys ole mahdollista, niin viestit voi lähettää kerralla postitusluetteloiden avulla. Postitusluetteloita voi hallinnoida hallintapaneelista.

Yrityspaketeissa raja on 1000 viestiä / tunti. Erillisillä sähköpostipalveluilla voi lähettää tätäkin enemmän viestejä kerralla (esim. Google G Suite). Vaihtoehtoisesti omalla virtuaalipalvelimella tai dedikoidulla palvelimella voi lähettää rajattomasti viestejä kerralla. Erikseen on myös tarjolla viestien lähetyspalveluita esimerkiksi tiedotus tai markkinointitarkoituksiin (esim. Mailjet).

Mikäli sähköpostitili ylittää rajoitukset tai lähteviä viestejä merkitään roskapostiksi, voi kyseisen sähköpostitilin viestien lähetys estyä. Estot voi tarkistaa hallintapaneelista kohdasta Sähköpostitilit (Email Accounts). Esto näkyy sähköpostitilin vieressä olevassa sarakkeessa huutomerkkinä tai ruksina. Voitte poistaa eston klikkaamalla estoa ja sallimalla estetyn toiminnon.

Tyhjä valkoinen sivu
keywords: valkoinen tyhjä sivu virhe php 500 virhe

Oletuksena PHP:n tuottamia virheitä ei näytetä sivuilla tietoturvasyistä. Mikäli PHP kohtaa vakavan virheen, niin pelkästään tyhjä valkoinen sivu tai 500-virhe näytetään.

Virheen syitä voitte etsiä hallintapaneelin Virheet-sivulta (Errors) ja public_html tai websovelluksen asennushakemistossa olevasta error_log tiedostosta.

Tyhjä valkoinen sivu voi myös johtua itse sovelluksen virheestä tai toimintahäiriöstä, jolloin välttämättä ei tule mitään virheilmoitusta PHP:n tai palvelimen puolelta. Tällöin usein ainoa ratkaisu on palauttaa varmuuskopio tai asentaa sovellus uudestaan.

Hakemistolistauksen estäminen tai salliminen
keywords: hakemisto tiedostot .htacess

Mikäli hakemistolistaus on sallittuna palvelimella ja mikäli index-tiedostoa ei ole hakemistossa, niin kaikki hakemiston tiedostot ja alahakemistot listataan selaimelle.

Tämän voitte estää lisäämällä tyhjän index.html tiedoston hakemistoon tai lisäämällä hakemistoon .htaccess-tiedoston, jossa on rivi:

Options -Indexes

Tällöin hakemistossa olevia tiedostoja ei listata.

Mikäli hakemistolistaus ei ole sallittuna palvelimella ja mikäli index-tiedostoa ei ole hakemistossa, niin hakemistoon yhdistäessa saa käyttäjä Forbidden-virheen.

Tämän voitte estää lisäämällä tyhjän index.html tiedoston hakemistoon tai lisäämällä hakemistoon .htaccess-tiedoston, jossa on rivi:

Options +Indexes

Tällöin hakemistossa olevat tiedostot listataan.

MySQL-asetukset
keywords: mysql tietokanta asetus host username password

Tietokannat tulee luoda hallintapaneelin kautta MySQL-tietokannat (MySQL Databases). Lisäksi pitää erikseen luoda tietokannalle käyttäjä ja liittää se luotuun tietokantaan MySQL-tietokannat (MySQL Databases). Tämän jälkeen käyttäjällä pystyy yhdistämään luotuun tietokantaan.

Useat eri websovellukset saattavat kysyä seuraavia tai vastaavia tietoja:

 • Host / MySQL host / DB host / server address. Tähän kohtaan käy oletusarvo, eli localhost.
 • Database / DB name / database name. Tähän kohtaan tulee antaa luomanne tietokannan koko nimi, joka näkyy hallintapaneelissa tietokantojen listassa (käyttäjätunnuksenne_tietokanta).
 • Username / DB username / MySQL username. Tähän kohtaan tulee antaa luomanne tietokantakäyttäjän koko nimi, joka näkyy hallintapaneelissa tietokantakäyttäjien listassa (käyttäjätunnuksenne_tietokantakäyttäjä).
 • Password / DB password / MySQL password. Tähän kohtaan tulee antaa luomanne tietokantakäyttäjän salasana.
 • Usein sovellukset saattavat kysyä myös porttia (port), etuliitetta (prefix) tai muuta vastaavaa. Näihin kohtiin voi jättää oletusarvot ilman ongelmia.
Sähköpostin asetukset
keywords: sähköposti mail email sposti todennus smtp lähtevä posti

Hallintapaneelista käsin voitte luoda, muokata ja poistaa sähköpostiosoitteita vapaasti.

Sähköpostia tulee aina käyttää kunkin sähköpostin omilla tunnuksilla, eli ei tilin päätunnuksilla. Myös lähtevän postin palvelin edellyttää kirjautumista sähköpostin tunnuksilla, eli samoilla tunnuksilla kuin millä sähköposti haetaan.

Sähköpostin käyttäjätunnus on muotoa matti.meikalainen@domaini.tld, eli sama kuin itse sähköpostiosoite. Jotkin sähköpostiohjelmat eivät hyväksy @ merkkiä käyttäjätunnuksessa, jolloin sen voi korvata + merkillä.

Sähköpostipalvelimen osoitteena voi käyttää tilin verkkotunnusta, mutta suosittelemme käytettäväksi palvelimen verkkotunnusta. Salattu yhteys kuitenkin edellyttää palvelimen verkkotunnuksen käyttämistä sähköpostipalvelimen osoitteena.

Internal Server Error, 500-virhe
keywords: 500 .htaccess

Virhe johtuu usein vääristä määrityksistä .htaccess-tiedostossa, PHP:n virheestä tai vääristä tiedostojen tai hakemistojen oikeuksista.

Virheen syy löytyy usein hallintapaneelista kohdasta Virheet (Errors) tai websovelluksen asennushakemistossa olevasta error_log tiedostosta.

Virheen .htaccess-tiedostossa voi sulkea helpoiten pois muuttamalla hetkellisesti sen nimen toiseksi tai poistamalla sen kokonaan. PHP:n tuottamia virheitä ei näytetä sivuilla tietoturvasyistä. Mikäli PHP kohtaa vakavan virheen, niin siitä seuraa tyhjä valkoinen sivu tai 500-virhe. Mikäli tiedostoille tai hakemistoille on antanut liian sallivat (vaaralliset) oikeudet, niin siitä seuraa myös 500-virhe. Katsokaa oikeat tiedostojen oikeudet https://suncomet.fi/tekniset-kysymykset/#faq15 osoitteesta.

Virhe voi myös johtua itse sovelluksen virheestä tai toimintahäiriöstä, jolloin välttämättä ei tule mitään virheilmoitusta PHP:n tai palvelimen puolelta. Tällöin usein ainoa ratkaisu on palauttaa varmuuskopio tai asentaa sovellus uudestaan.

Sivuston hitaus, resource limit ja service unavailable virheet
keywords: 503 508 resource limit is reached service unavailable resurssien ylitys cpu käyttö muistin käyttö

Webhotelleissa yksittäisen tilin resurssit ovat rajoitettu sopimusehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei voi edes hetkellisesti käyttää yli sallittuja rajoja vaan sivuston toiminta hidastuu automaattisesti mikäli rajat ylittyvät. Näin voidaan taata kaikille asiakkaille tasapuolinen ja tasalaatuinen palvelu.

Hallintapaneelista näette paljon tilinne kuluttaa eri resursseja (Tilastot ja Resurssin käyttö). Erityisesti sivuston nopeuteen vaikuttava asia on Suorittimen käyttö (CPU Usage). Mikäli tilillä on useampi sivusto (domaini), niin kaikki tilin sivustot käyttävät samoja, eli yhden tilin resursseja.

Resource Limit is Reached 508 ja Service Unavailable 503 virheet johtuu tilin kuluttamien resurssien ylittäessä reilusti sopimusehtojen mukaiset rajat. Kun resursseja yritetään kuluttaa merkittävästi enemmän kuin on sallittua, niin uudet yhteydet saavat automaattisesti 508 tai 503 virheen.

Tarkistakaa, että tilinne websovellukset toimivat moitteettomasti ja ovat päivitetty uusimpaan versioon. Kannattaa myös tarkistaa, että esimerkiksi hakukoneet tai muut automaattiset selaajat eivät käy sivustoanne läpi liiaksi. Automaattiset selaajat voivat kasvattaa resurssien kulutusta merkittävästi ja aiheuttaa ongelmia ruuhka-aikoina. Myös väärinkäytöksien mahdollisuus kannattaa poissulkea. Tarvittaessa tarjoamme resurssien kulutuksen selvittämiseen apua asiakaspalvelumme puitteissa.

Sivustolle asennettava välimuisti laskee merkittävästi resurssien kulutusta. Suosittelemme WP Rocket -lisäosaa WordPress asennuksille.

Sivuston toimintaa voi optimoida useilla eri tavoilla. Vinkkejä optimointii saatte esimerkiksi testaamalla sivustonne https://gtmetrix.com/ osoiteen Analyze toiminnolla. Jo varsin pienillä optimoinneilla voi saada merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi hallintapaneelin Verkkosivuston optimointi (Optimize Website) ominaisuudella saa Gzip-pakkauksen sivustolle käyttöön yhdellä klikkauksella. Tarjoamme myös optimointipalvelua tuntitöinä.

Suuremmilla paketeilla on suuremmat rajoitukset, joten paketin päivitys nopeuttaa sivuston toimintaa usein merkittävästi. Suuremmalla paketilla on aina vähintään kaksi kertaa enemmän prosessoritehoa kuin astetta pienemmällä. Normaalisti juurikin prosessoriteho on pullonkaula sivujen toiminnan nopeudessa.

Katso WordPressillä toteutettu testisivu Webhotelli Teho -paketilla ja WordPress-optimointipaketilla.

Yrityspaketissa yksittäinen tili saa huomattavasti määrän resursseja käyttöönsä, joka lisää nopeutta normaaliin webhotelliin nähden huomattavasti. Lisäksi Yrityspaketti tarjoaa myös muita resursseja merkittävästi enemmän. Yrityspaketit toimivat nopeilla SSD-levyillä ja LiteSpeed-webpalvelimella Cloud-ympäristössä. Yrityspaketilla tilin toiminta on selkeästi nopeampaa sekä toimintavarmempaa kuin tavanomaisilla webhotellipaketeilla ja sen takia Yrityspakettia suositellaan erityisesti organisaatiokäyttöön tai muuhun vaativaan käyttöön.

Omalla yksityisellä Cloud-palvelimella on vielä suurempi resurssien kulutus mahdollista, jolloin yksittäiselle tilille on mahdollista valjastaa täysin oma palvelin ja palvelin on mahdollista optimoida juuri kyseisten sivujen toimintaa ajatellen.

Löydätte meiltä aina juuri teille sopivimman ratkaisun myös eri kasvun ja kehityksen vaiheissa. Siirtyminen eri ratkaisujen välillä on vaivatonta. Voitte myös kysyä asiakaspalvelustamme teille sopivinta ratkaisua ja autamme parhaan valinnan tekemisessä mielellämme.

Sähköpostin tai sivuston ohjaus toiselle palvelimelle
keywords: MX tietue sähköposti A tietue ohjaus DNS record zone

Oletuksena sähköposti ohjataan samaan osoitteeseen (palvelimelle) kuin mihin sivusto osoittaa. Tämä näkyy hallintapaneelissa kohdassa Zone Editor, Manage (muutettavan domainin riviltä), jossa Type MX rivi määrittää sähköpostin osoituksen. Mikäli sähköposti halutaan osoittaa muualle, niin olemassa oleva MX-arvo (destination) tulee muuttaa toisen palvelun MX-arvoiksi.

Domainin osoituksen voi muuttaa nimipalvelinasetuksien kautta hallintapaneelin kohdasta Zone Editor, Manage (muutettavan domainin riviltä), jossa Type A rivi määrittää kyseisen domainin tai alidomainin osoituksen (record). Tähän kohtaan voi muuttaa toisen palvelun IP-osoitteen uudelleenohjauksen tekemiseksi. Mikäli halutaan, että sähköposti tulee edelleen palveluumme, niin MX-arvo on muutettava edellisen kappaleen mukaisesti palvelimemme osoitteeksi. Palvelimen osoite löytyy tilin tiedot viestistä ja hallintapaneelin etusivulta.

Sähköpostin osoituksen voi tarkistaa hallintapaneelista kohdasta Sähköpostin reititys (Email routing). Siellä arvo Paikallinen tarkoittaa, että sähköposti osoittaa palvelimelle ja Etä, että sähköposti osoittaa ulkopuoliseen palveluun.

Eri palveluiden omia ohjeita verkkotunnuksen ohjaamiseksi:

 

HUOM! Muutokset MX-arvoon tai nimipalvelinasetuksiin voi väärin tehtynä johtaa palvelun toimimattomuuteen. Muutoksia tehtäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta!

Domainin liittäminen hallintapaneeliin
keywords: lisädomaini alidomaini rinnakkaisdomaini uusi domaini verkkotunnus IDN ääkköset

Webhotelli toimii täysin itsenäisesti myös ilman siihen liitettyä domainia (verkkotunnusta). Hallintapaneelista voi määrittää miten tiliin liitetyt domainit käyttäytyvät. Tiliin liittyvä domaini tulee lisätä hallintapaneeliin.

Domainin lisääminen onnistuu hallintapaneelin kohdasta Toimialueet  (Domains) .

Domainin voi lisätä jakamaan public_html hakemiston sisällön tai toimimaan omassa hakemistossaan. Kummallakin tavalla sisältö näytetään suoraan domainin alla ilman, että hakemisto näkyy osoiterivillä. Mikäli käyttäytymistä halutaan myöhemmin muuttaa, niin domainin voi poistaa hallintapaneelista ja sen voi lisätä toimimaan halutulla tavalla. Domainiin liittyvät sähköpostit tai muut asetukset eivät katoa mikäli poisto ja lisäys tehdään vuorokauden kuluessa toisistaan.

Kun domaini on liitetty hallintapaneelista tiliin, alkaa se toimimaan normaalisti vuorokauden kuluessa kunhan domainin nimipalvelimet ovat palvelun nimipalvelimet. Liittämisen jälkeen domainille voi myös luoda sähköpostiosoitteita ja muita palveluita, jotka liittyvät suoranaisesti domainiin.

Kansallisiamerkkejä (esim. ä ja ö) sisältävät domainit tulee lisätä kansainvälisessä IDN-muodossa. Kansallisen domainin voi muuttaa IDN-muotoon esimerkiksi https://suncomet.info/apurit/idn/ osoitteen työkalun avulla.

Sivujen siirto palvelimelle (FTP/SFTP)
keywords: ftp siirto tiedostojen sivujen kotisivujen

Kotisivujen tiedostot voi siirtää palvelimelle FTP-ohjelman avulla. FTP-ohjelmaksi suosittelemme ilmaista FileZilla -ohjelmaa (http://filezilla-project.org/).

FTP-ohjelma toimii periaatteessa aivan kuin oman tietokoneen tiedostojenhallinta, mutta tiedostot siirretään vain verkon yli palvelimelle. Tiedostoja voi useimmissa ohjelmissa myös raahata suoraan palvelimen puolelle aivan kuin omalla tietokoneellakin eri hakemistojen välillä.

FTP-ohjelman asetuksissa kysytään palvelimen osoitetta (host name / address), käyttäjätunnusta (user id / username) ja salasanaa (password). Nämä tiedot löytyvät Tilin tiedot -viestistänne. Joissain tapauksissa voitte joutua FTP-ohjelman lisäasetuksista asettamaan passive mode -siirtotavan päälle.

Lisää ohjeita löydätte runsaasti eri hakukoneilla (esim. Google). Ohjeita asetuksien laittamiseen löydätte FTP-ohjelmanne ohjeista.

Suosittelemme käytettäväksi SFTP-protokollaa, joka on FTP:tä turvallisempi. SFTP:n portti kaikilla palvelimillamme on 6022.

Forbidden, 403-virhe
keywords: oikeudet forbidden 403 tiedostot hakemistot

Virhe johtuu usein vääristä tiedostojen tai hakemistojen oikeuksista. Myös hakemistolistauksen estäminen voi aiheuttaa kyseisen virheen, kun yhdistetään hakemistoon ilman index-tiedostoa (ks. 7. Hakemistolistauksen estäminen tai salliminen. ohje).

Yleisesti toimivat oikeudet ovat 755 (rwxr-xr-x) hakemistoille ja tiedostoille. Tiedostoilla ja hakemistoilla voi käyttää turvallisesti jopa 777 (rwxrwxrwx) oikeuksia koska jokainen tili on suljettu omaan tiedostojärjestelmäänsä, mutta suosittelemme silti yllä olevia rajoittavampia oikeuksia. Oikeuksia voi muuttaa hallintapaneelin tiedostojen hallinnalla, FTP- tai SSH-yhteydellä (chmod).

Hakemiston public_html oikeudet voivat muuttua mikäli hakemistossa on haitallista koodia tai vanhentunut websovellus (esim. Joomla!, WordPress, Drupal), joka on joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Mikäli public_html hakemiston oikeudet ovat vaihtuneet, tulee aina tarkistaa public_html hakemiston sisältö haittakoodin varalta ja päivittää kaikki vanhentuneet websovellukset ajan tasalle manuaalisesti FTP- tai SSH-yhteydellä ennen oikeuksien korjausta.

Virhe voi tulla myös mikäli palvelimen tietoturvasovellus (ModSecurity) on estänyt toiminnon. Tutustukaa myös yleisiin tietoturvaohjeisiin https://suncomet.fi/tietoturva/ osoitteessa.

Mikäli 403 virheen selvitys ei onnistu, niin asiakaspalvelumme pystyy auttamaan virheen selvittämisessä.

SitePad:in käyttöönotto
keywords: sitepad kotisivukone

Kaikissa uusissa webhotellipaketeissa on SitePad-kotisivukone veloituksetta käytössä.

SitePadilla tehty sivusto on domainikohtainen, eli tehtyä sivustoa ei voi siirtää toiselle domainille kuin mille se on luotu.

SitePad löytyy hallintapaneelista (cPanel) Ohjelmisto-otsikon alta kohdasta SitePad-kotisivukone.

SitePadin käyttö on suoraviivaista ja yksinkertaista. Sivujen julkaisu onnistuu suoraan kotisivukoneesta asetuksiin koskematta.

Roskapostin suodatus
keywords: roskaposti spamassassin sähköposti

Roskapostin suodatuksien hallinta tapahtuu hallintapaneelin (cPanel) kautta.

Roskapostin suodatus (Spam Filters)

SpamAssassin on maailman suosituimpia roskapostinestotyökaluja, joka tehokkaasti merkitsee ja suodattaa erilaisia roskaposteja niiden sisällön ja teknisten ominaisuuksien perusteella.

 • Otsikon SÄHKÖPOSTI (EMAIL) alta valitkaa Roskapostin suodatus (Spam Filters).
 • Aktivoikaa suodatus valitsemalla Process New Email... (Activate SpamAssassin).
 • Samalta sivulta voitte määrittää valitsimilla, että poistetaanko roskapostit automaattisesti ja siirretäänkö roskapostit erilliseen roskapostihakemistoon.
 • Luotettavat postit saavat normaalisti miinusmerkkisiä arvoja, joten roskapostiksi merkitsemisen rajaksi voi laittaa esimerkiksi arvon 1. Automaattisen poiston rajaksi arvo 5 on usein turvallinen.

 

BoxTrapper

BoxTrapper edellyttää lähettäjiä vahvistamaan itsensä ennen kuin viesti toimitetaan perille. Lähettäjä joutuu vahvistamaan itsensä vain kerran paluuviestillä tulevan linkin kautta, jolloin lähettäjä laitetaan luotettavien lähettäjien listaan. Tämä estää tehokkaasti automatisoituja roskapostituksia.

 • Otsikon SÄHKÖPOSTI (EMAIL) alta valitkaa BoxTrapper.
 • Katsokaa listasta sähköpostitili, jolle haluatte ominaisuuden aktivoida ja kyseiseltä riviltä valitkaa Hallinta / Manage ja avautuvalta sivulta valitkaa Ota käyttöön (Enable).
 • Samalta sivulta pääsette BoxTrapperin useisiin eri asetuksiin ja voitte mm. määrittää automaattisesti hyväksyttäviä lähettäjiä ja vahvistusviestien tekstiä.
 • Ominaisuutta käyttäessä on tärkeää säännöllisesti käydä kohdassa Jonon tarkistus (Review Queue), jotta mitään tärkeitä viestejä ei jää tulematta.

 

Sähköpostisuodattimet

Palvelun sähköpostisuodattimet tarjoavat viimekäden suodatusmahdollisuuden viesteille, jotka suodatuksista ja estoista huolimatta tulevat häiritsevästi sähköpostiin.

 • Otsikon SÄHKÖPOSTI (EMAIL) alta valitkaa Sähköpostisuodattimet (Email Filters).
 • Katsokaa listasta sähköpostitili, jolle haluatte luoda suodattimen ja kyseiseltä riviltä valitkaa Suodattimien hallinta ja avautuvalta sivulta valitkaa Uuden suodattimen luonti.
 • Voitte luoda monimutkaisia ja kattavia suodattimia eri perusteilla vetolaatikkojen ja tekstikenttien avulla. Voitte myös määrittää mitä suodattimeen osuvalle viestille tehdään.
 • Kun olette luoneet suodattimen, voitte testata sitä Suodatintestillä, joka avautuu suodattimien listauksessa. Tekstikenttään tulee kopioida viesti kokonaisuudessaan sisältäen kaikki otsakeet, jotta suodatintesti antaisi todenmukaisen tuloksen.
Sivujen salaus (HTTPS)

keywords: https SSL salaus salattu yhteys sertifikaatti ei turvallinen

Webhotellipalveluihimme kuuluu veloituksetta jaettu sertifikaatti domaineille, jotka osoittavat webhotelleihimme. Tätä sertifikaattia voi käyttää sivujen salaukseen, eli palvelimen ja käyttäjän välisen verkkoliikenteen salaamiseen. Sertifikaatin aktivoituminen uudelle tilille tai verkkotunnukselle kestää 24-72 tuntia riippuen sertifikaatin allekirjoittajan ruuhkasta.

Oma yksityinen sertifikaatti sisältää asiakkaan omat tiedot ja myös vakuutuksen salauksen murtamisen varalle. Omaa yksityistä sertifikaattia pidetään jaettua luotettavampana.

Voitte käyttää sivujanne salattuna, eli suojata ne HTTPS-salauksella lisäämällä osoiteriville HTTP-etuliiteen tilalle HTTPS-etuliiteen. Esimerkiksi http://suncomet.com osoite muuttamalla https://suncomet.com osoitteeksi.

Voitte joutua muuttamaan käyttämänne julkaisualustan asetuksia, jotta sivustonne alkaa toimimaan HTTPS-yhteydellä:

Mikäli käytössä on jokin muu julkaisualusta, niin tarkistakaa tarvittavat muutokset kyseisen julkaisualustan omista ohjeista.

Mikäli sivut on koodattu ilman julkaisualustaa, niin yleisesti riittää, kun kaikki viittaukset HTTP-etuliitteellä vaihtaa HTTPS-etuliitteiksi.

Lisäämällä oheisen koodin .htaccess-tiedostoon, voitte pakottaa HTTPS-etuliitteen sivuillenne:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule "^" "https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}" [R,L,NE]

Mikäli sivunne koodi tai muut uudelleenohjaukset ohjaavat takaisin http-etuliiteeseen, niin koodi voi aiheuttaa pysyvän silmukan ja sivunne lakkaavat toimimasta (500-virhe)!

Mikäli teillä on käytössä useampi domaini samalla sivustolla, niin voitte joutua päivittämään sertifikaatin manuaalisesti, jotta sivustonne käyttämällä domainilla on ajantasainen sertifikaatti. Se onnistuu hallintapaneelista kohdasta SSL/TSL ja Hallitse SSL-palvelimia. Valitkaa sivustonne domaini kohdasta Toimialue ja klikatkaa kohtaa Automaattinen täyttö. Sivun alhaalta valitkaa sitten Asenna varmenne.

Levytilan käyttö
keywords: disk quota, disk usage, quota of disk blocks

Webhotellipakettien levytila on rajattu paketin mukaisesti. Levytilan täyttymisestä tulee automaattisesti sähköpostiviesti mikäli yhteystiedot on asettanut hallintapaneeliin.

Levytilan käytön tilanne näkyy hallintapaneelin etusivulla oikealla sarakkeessa Tilastot (Statistics). Levytilan käyttöä voi myös seurata tarkemmin hallintapaneelista kohdasta Levytilan käyttö (Disk Usage).

Mikäli levytilan käyttö on ylittynyt, voi tilin toiminta rajoittua. Esimerkiksi sähköpostien vastaanottaminen voi estyä ja sivuston toiminta voi lakata. Myös hallintapaneeliin tai webmailiin kirjautuminen voi epäonnistua virheilmoituksella:

Internal Server Error

500

The system user "käyttäjätunnus" has exceeded its allotted quota of disk blocks

Tällöin tiedostoja ja/tai sähköposteja tulisi poistaa FTP- tai SSH-yhteydellä. Voitte myös pyyttää asiakaspalveluamme poistamaan tiedostoja tai sähköposteja tiedostojen ominaisuuksien perusteella (ikä, koko jne.). Voitte myös tarvittaessa tilata suuremman paketin tai lisää levytilaa. Paketin päivitys asiakasjärjestelmästä https://suncomet.info/asiakas/ osoitteesta. Lisää levytilaa voi tilata asiakaspalvelusta.

Hallintapaneelin yhteyssähköposti
keywords: salasanan palautus, tekniset tiedotteet

Hallintapaneeliin on ensikirjautumisen jälkeen hyvä asettaa tekninen yhteyssähköposti. Tämän yhteyssähköpostin olisi hyvä olla tilistä riippumaton sähköpostiosoite, joka pystyy vastaanottamaan viestejä vaikka tili olisi toimimaton. Yhteyssähköpostiin tulee teknisiä ilmoituksia tiliin liittyen. Siihen voidaan myös lähettää teknisiä tiedotteita, jotka koskevat tiliä. Lisäksi yhteyssähköpostilla pystyy palauttamaan hallintapaneelin salasanan tarvittaessa.

Yhteyssähköpostin asettaminen onnistuu hallintapaneeliin kirjautumisen jälkeen oikealta ylhäältä klikkaamalla käyttäjätunnusta ja sieltä Yhteystiedot (Contact Information). Samasta paikasta voi asettaa myös mitä ilmoituksia haluaa vastaanottaa.

SPF-tietueet saapuvassa ja lähtevässä postissa

spf, 550, email, mail, unauthenticated, authorized, allowed

SPF (Sender Policy Framework) on yli 20 vuotta vanha sähköpostijärjestelmien käyttämä tietoturvatekniikka, joka auttaa torjumaan sähköpostien väärennöksiä ja roskapostia. Se on ollut virallisena standardina lähes 10 vuotta. Se on erityisen tehokas torjumaan roskapostia ja tietojen kalasteluviestejä, joissa lähettäjä on väärennetty. Tälläiset viestit ovat erityisen haitallisia antaen väärää luotettavuuden tunnetta ja voivat näin aiheuttaa vakavia tietoturvaongelmia.

SPF toimii tarkistamalla, että sähköposti on lähetetty sallitulta palvelimelta. Se tekee tämän vertaamalla IP-osoitetta, josta sähköposti tulee lähettäjäksi merkityn domainin nimipalvelintiedoissa määriteltyihin sallittuihin IP-osoitteisiin. Jos IP-osoite löytyy sallittujen listalta, pääsee sähköposti normaalisti eteenpäin. Muussa tapauksessa sähköposti hylätään tai merkitään epäilyttäväksi.

Domainin omistajan näkökulmasta SPF auttaa varmistamaan, että domainin sähköpostiosoiteita ei käytetä väärin lähettämällä roskapostia tai huijausviestejä domainin nimissä. Tämä suojaa domainin omistajan mainetta ja vähentää riskiä, että domaini joutuu mustalle listalle.

Vastaanottajan näkökulmasta SPF auttaa tunnistamaan, että sähköpostin on lähettänyt sähköpostiin merkitty lähettäjä ja vähentämään roskapostin sekä huijausviestien määrää. Se suojaa vastaanottajaa huijauksilta ja haitallisilta viesteiltä, koska epäilyttävät sähköpostit voidaan hylätä automaattisesti ja jättää toimittamatta. Tämä parantaa sähköpostin luotettavuutta ja turvallisuutta vastaanottajalle.

Vaikka SPF on tehokas väline roskapostin ja väärinkäytösten torjunnassa, se ei yksinään tarjoa täydellistä suojaa vaan palvelimilla toimii myös monia muita tekniikoita roskapostin torjumiseksi. SPF on kuitenkin yksi tehokkaimmista keinoista väärennettyjen lähettäjien estämisessä. Näistä syistä esimerkiksi Google ja Microsoft ovat omissa palveluissaan ottaneet tiukat SPF-tarkistukset käyttöönsä.

Suncometin palvelimilla on SPF-tarkistus käytössä saapuville viesteille. Samoin kaikilla uusilla domaineilla on automaattisesti SPF-tietueet nimipalvelintiedoissa määriteltynä viestien lähettämiseen palvelimiltamme.

Voitte tarkistaa omien domainienne SPF-tietueen olemassaolon helpoiten hallintapaneelin (cPanel) kohdasta Sähköpostin toimitettavuus (Email Deliverability) ja tarvittaessa korjata ne klikkaamalla Repair. Tarkemmin SPF-tietuetta voi tarkastella ja muokata kohdasta Zone Editor, Hallinta, [TXT-tietue, joka alkaa tekstillä "v=spf1"].

Voitte seurata miten mm SPF-tarkistus estää saapuvia viestejä kohdasta Seuraa toimitusta (Track Delivery). SPF-tarkistuksen tekemä esto näkyy maininnalla:

550 SPF: 123.123.123.123 is not authorized to send mail from domain.tld. Please update domain.tld SPF record to include 123.123.123.123 or use authorized server. If you need assistance, please contact administrator of domain.tld.

 

SPF-tarkistuksen tekemän eston voi korjata vain domainin haltija korjaamalla domaininsa SPF-tietueen tai käyttämällä sallittua lähtevän postin palvelinta.

Lue lisää

Yleiset kysymykset

Tällä sivulla vastataan yleisimpiin kysymyksiin liittyen palveluihin, tilaamiseen ja hallinnoinnin käytäntöihin. Asiakaspalvelumme vastaa mielellään kaikkin kysymyksiin liittyen palveluihimme. Yleiset kysymykset Tilaamisesta, laskutuksesta ja irtisanomisesta keywords:

Lue lisää »

Suncomet Oy

Suncomet Oy - vuodesta 2001 Suncomet Oy on vuonna 2001 perustettu täysin kotimainen yritys, joka tarjoaa asiakkaillensa huippuedullisia, mutta laadukkaita webhotelleja, verkkotunnuksia ja palvelimia. Vuonna

Lue lisää »

Yleisimmät ratkaisut ongelmiin

Ennen yhteydenottoa ongelmissa, olkaa hyvä ja käykää huolella läpi seuraavat ohjeet sillä siihen saattaa löytyä jo vastaus. Näin vältämme turhat ruuhkat asiakaspalvelussamme ja voimme palvella

Lue lisää »

Palvelimien osoitteet

Näiltä sivuilta löydätte palvelimiemme ajantasaiset osoitteet ja palveluiden portit sekä nimipalvelimien osoitteet. Webhotellitilit sijaitsevat usealla eri palvelimella ja kullakin palvelimella on omat yksilölliset tiedot. NIMIPALVELIMET

Lue lisää »

Tietoturva

Näillä sivuilla käsitellään perusperiaatteita ja hyviä käytäntöjä webpalveluiden tietoturvan kannalta. Sivuilla ilmoitetaan erityisesti palveluissamme olevien sivustojen kannalta oleellisia tietoturvatrendejä ja huomioitavia asioita palveluiden tietoturvaan liittyen.

Lue lisää »
Hei! Emme seuraa sinua tai jaa tietojasi evästeillä!