Tietosuojaseloste

RekisterinpitäjäSuncomet Oy

Urho Kekkosen katu 4-6 E

00100 Helsinki

Y-tunnus: 3170518-5, alv.rek.

asiakaspalvelu (at) suncomet.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissaSuncomet Oy

Marja Salomaa

marja (at) suncomet.fiVoimaantuloKäyttämällä palveluitamme hyväksyt, että Suncomet käsittelee henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.Rekisterin nimiSuncomet Oy:n asiakastietorekisteri.Rekisterin käyttötarkoitusRekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään :
• asiakassuhteiden hoitoon
• luotonvalvontaan
• muiden viranomais- tai vastaavien rekisterien tietojen hoitoon
• asiakaspalvelussa olevan asiakkaan palvelemiseksi

Kerättävät henkilö- ja tunnistetiedot ovat välttämättömiä tilausten käsittelyssä, toimittamisessa ja asiakaspalvelussa sekä mahdollisten ongelmien ja tietoturvaloukkauksien selvittämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Suncometin ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi. [Yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) art 6 (1)(b) ]Rekisterin tietosisältöSuncometin asiakastietorekisteri sisältää seuraavia asiakkaan toimittamia henkilötietoja :
• asiakkaan laskutusosoite, postiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
• asiakkaan y-tunnus
• asiakkaan henkilöturvatunnus
• asiakashistoria
• IP-osoite (palvelun / palvelimen käyttäjä)
• asiakkaan ilmoittamat tai asiakaspalveluun yhteydessä olleet käyttäjät ja niiden ilmoittamat sähköpostiosoitteet sekä IP-osoitteet

TietolähteetSuncometin asiakasrekisterin tietolähteitä ovat asiakkaan ilmoittamat tiedot, palvelun tuottamisen tai ylläpidon yhteydessä muodostuneet tiedot tai sähköpostitse esille tulleet tiedot.Muualta hankittavat tiedot ja niiden käsittelyn peruste:
• YTJ (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) : Asiakkaan Y-tunnus ja yhteystiedot. Peruste : asiakassuhteen hoito.
• Patentti ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteri : Asiakkaan rekisterinumero ja yhteystiedot. Peruste : asiakassuhteen hoito.
• Suomen Asiakastieto Oy : Asiakkaan yhteystiedot sekä luottotiedot. Peruste : Asiakkaan maksukyvyn ja henkilötietojen oikeellisuuden tarkistaminen sekä perinnän suunnittelu (luotonvalvonta).
• Kansainväliset ja kansalliset verkkotunnusrekisterit : Verkkotunnusten WHOIS-tiedot. Peruste: asiakassuhteen hoito.

Lisäksi:
• Suncomet toimii henkilötietojen käsittelijänä fi-verkkotunnusten osalta Liikenne – ja viestintäviraston (Traficom) lukuun.
• Suncomet toimii henkilötietojen käsittelijänä Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämässä asiakastietorekisterissä.

Tietojen luovutusSuncometin asiakasrekisterissä olevia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja voidaan luovuttaa viranomais- tai vastaaville tahoille ainoastaan lain edellyttämissä rajoissa.


Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleTietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojausRekisterin tiedot ovat suojattu vähintään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014), tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja niiden nojalla tehtyjen säännösten mukaisesti.Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan asiaan kuuluvilla henkilöillä ja rekisterin tietojen käsittelystä jää lokimerkintä. Rekisterin tietojen käsittely on rajattu vähintään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014), tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja niiden nojalla tehtyjen säännösten mukaisesti.Lisäksi kaikkia rekisterin tietoja välittävät järjestelmät on suojattu vähintään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014), tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja niiden nojalla tehtyjen säännösten mukaisesti.Kaikkia rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen vaitiolovelvollisuus.

Tietojen säilytys ja poistoSäilytämme kerättyjä henkilötietoja niin kauan, kun niiden käsittelemiselle on olemassa tietosuoja-asetuksen (679/2016) edellyttämä peruste.Tietojen säilyttämisen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisen arvioinnin päätteeksi.

Asiakas voi milloin tahansa pyytää henkilötietojen käsittelyn lopettamista ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme. Tiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluttua tietojen käsittelyn perusteen päättymisestä.

Tietojen saanti

Asiakas voi milloin tahansa pyytää häntä koskevat henkilötiedot ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme. Pyydetyt tiedot toimitetaan kohtuullisessa ajassa pyynnön esittämisestä.

VakuutuksetRekisterinpitäjä on vakuuttanut käytetyt sähköiset varmenteet tietoturvaloukkauksen varalta sekä toimintansa tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisen vahingonkorvausvastuun varalta.

Lisätietoja

Lisätiedot teknisistä ja organisatorista toimenpiteistä tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi on saatavissa sähköpostitse asiakaspalvelu (at) suncomet.fi osoitteesta.

Lue lisää

Ehdot

Voimassa olevat sopimusehdot Erityisesti tulee tutustua näiden ehtojen kohtiin 1.3.1, 2.0, 2.2, 5.0 ja 7.2 sekä kohdan 3 alakohtiin tilattujen palveluiden osalta. Vanhentuneet sopimusehdot Ehdot

Lue lisää »

Tietosuojakäytännöt

Saat tältä sivulta selkokielisen tiedon siitä, miten henkilötietoja käsitellään Suncomet Oy:ssä. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt, että Suncomet käsittelee henkilötietojasi. Mikäli et halua henkilötietojasi käsiteltävän, voit irtisanoa

Lue lisää »

Webhotellien rajoitukset

Yksittäisen tilin käytettävissä olevat resurssit on rajoitettu sopimusehtojen mukaisesti. Tili ei voi edes hetkellisesti käyttää yli sallittuja resursseja vaan tilin sekä sivuston toiminta hidastuu tai

Lue lisää »

Yrityspakettien rajoitukset

Yksittäisen tilin käytettävissä olevat resurssit on rajoitettu sopimusehtojen mukaisesti. Tili ei voi edes hetkellisesti käyttää yli sallittuja resursseja vaan tilin sekä sivuston toiminta hidastuu tai

Lue lisää »