Allmänna frågor

Den här sidan svarar på de vanligaste frågorna om tjänster, beställning och hanteringsprinciper. Vår kundtjänst svarar gärna på alla frågor relaterade till våra tjänster.

Allmänna frågor

Beställning, fakturering och uppsägning

nyckelord: serviceinnehåll ssh dashboard suomennos irc mervärdestjänst fakturering

Den normala leveranstiden för tjänster är 1-3 dagar. De flesta tjänster levereras dock på mindre än 24 timmar. Eventuella förseningar meddelas alltid separat till kunden.

Leverans av domännamn eller tilläggstjänst påbörjas först när avgiften är betald i sin helhet. Betalningar som görs via betaltjänster registreras omedelbart. Kunden kan också tillhandahålla en kopia av banköverföringsuppgifterna för att påskynda behandlingen av beställningen. Vanliga överföringar registreras normalt inom tre bankdagar efter betalningen.

Kontrollera att din e-postadress är giltig, eftersom all kontoinformation, fakturor och kundtjänstmeddelanden huvudsakligen skickas via e-post. Kontrollera att din e-postadress inte är full eller på annat sätt inte fungerar. Meddelanden innehåller ofta teknisk information och kan betraktas som skräppost av många e-postleverantörer. Kontrollera därför även dina skräppostmeddelanden. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter alltid är uppdaterade. Kontaktuppgifter ska uppdateras i kontrollpanelen och rapporteras till vår kundtjänst.

Fakturor för tjänster skickas i första hand via e-post. E-postmeddelandet innehåller uppgifter om fakturan, som du kan använda för att betala med banköverföring från den bank du väljer. Fakturans specifikation och uppgifter finns i bilagan till e-postmeddelandet. Fakturan kan också betalas från klientsystemet via betaltjänsterna.

För fakturor som skickas per brev eller e-faktura tillkommer en avgift som baseras på den totala kostnaden för respektive faktureringsmetod. Fakturor som skickas via e-post är kostnadsfria. För prislista för brev och e-faktura, vänligen se prislistan. För e-fakturering måste e-fakturaidentifieraren (OVT) anges i fältet Faktureringsadress i beställningen.

Den skickade fakturan måste alltid betalas senast på förfallodagen. Om fakturan inte betalas senast på förfallodagen kan tjänsten komma att stängas tillfälligt. Vid försenad betalning debiteras lagstadgade avgifter för försenad betalning. Öppnandet av en stängd tjänst kan debiteras i enlighet med prislistan. I händelse av avbokning återbetalas avgiften till det bankkonto som kunden har angett i enlighet med avtalsvillkoren.

Abonnemanget gäller tills vidare, dvs. abonnemanget fortsätter automatiskt att gälla under den nya faktureringsperioden om det inte har sagts upp. Abonnemanget måste sägas upp minst en månad före den nya faktureringsperioden. Av säkerhetsskäl bekräftar vi alltid uppsägningen separat och det är lämpligt att behålla uppsägningsbekräftelsen för att undvika eventuella oklarheter.

Om du inte är nöjd med de produkter eller tjänster du har fått, vänligen kontakta vår kundtjänst så försöker vi lösa problemet. Om vi intehittar någon lösning har du rätt att hänskjuta ärendet tillEU:s forum för tvistlösning online, som du hittar https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase.

Moms ingår alltid i våra fakturor. Förfarandet för omvänd avgift för företagshandel är endast möjligt på kundens begäran om fakturans totala belopp, exklusive moms, överstiger 500 euro. Moms på fakturor med moms kan sökas för återbetalning i enlighet med policyerna för det land där kundföretaget är etablerat.

Om webbhotell

nyckelord: ssh dashboard suomennos irc mervärdestjänst git paket uppdatering värdpaket val

I priset för webbhotell ingår inte domännamn. Domännamn debiteras enligt prislistan. Webbhotellstjänsten kan dock användas utan domännamn och kunden är fri att lägga till sina egna domännamn i webbhotellstjänsten.

Ordern är bindande och giltig tills vidare. Prenumerationen på värdföretaget och dess andel av ordern kan avbrytas fritt 14 dagar efter beställningen. Prenumerationer på ytterligare tjänster eller domäner eller en del av tjänsten kan inte avbrytas.

Webbhotellspaketet Startti är lämpligt för nybörjare och små webbplatser med lite innehåll och få besökare. Startti rekommenderas inte för WordPress, Joomla!, Drupal eller andra tunga program. Se en testwebbplats som implementerats med WordPress med hjälp av paketet Startti.

Webbhotellspaketet Perus passar bättre för medelstora webbplatser med kanske måttligt antal besökare och innehåll. Perus-paketet är vanligtvis tillräckligt för WordPress, Joomla! eller Drupal utan tunga tilläggsprogram och med låg användning. Se en testwebbplats som genomförts med WordPress med hjälp av paketet Perus.

Webbhotellspaketet Teho lämpar sig bäst för växande webbplatser med ett potentiellt stort antal besökare och mycket varierat innehåll. Teho-paketet är vanligtvis tillräckligt för vanliga WordPress-, Joomla! eller Drupal. Se en testwebbplats som genomförts med WordPress med hjälp av paketet Teho.

Affärspaket riktar sig till företag och krävande användare. De är bäst lämpade för onlinebutiker, populära och tunga webbplatser eller den stora gemenskapen. Ett bra val för kraftfull WordPress-användning eller e-handel.

Paketet kan uppgraderas till ett större paket vid faktureringsperiodens slut eller i mitten av faktureringsperioden. Det gamla paketet kan också uppgraderas till ett mindre paket i mitten av faktureringsperioden, men serviceavgiften som redan betalats återbetalas inte. Om uppgraderingen till ett större paket görs i mitten av faktureringsperioden kommer vi att utfärda en ny faktura för att återbetala den oanvända tiden för det gamla paketet och det nya paketet faktureras fram till slutet av faktureringsperioden. Paketet kan uppdateras via klientsystemet.

Ett webbhotellpaket är inte lämpligt för tung användning, hosting för flera webbplatser, utvecklingsmiljöer eller annan specialanvändning. Det bästa alternativet för dessa ändamål är en dedikerad server, som du hittar på sidan Servrar. Med en dedikerad server kan du också använda en specifik version av en serverapplikation (PHP, MySQL, etc.) och hålla den igång under en obegränsad tidsperiod.

Tjänsten kompletteras med ett antal mervärdestjänster såsom en instrumentpanel, en hemserver, SSH-åtkomst, ett applikationsarkiv och GIT-versionskontroll. SSH-tjänsten är endast avsedd för effektivare och säkrare åtkomst till filer och databaser. Den är inte lämplig för att t.ex. kompilera program eller använda IRC.

Webbhotellets servrar uppdateras dagligen och serverapplikationerna (cPanel, PHP, MySQL etc.) uppdateras regelbundet. Den programvara och de skript som installeras på tjänsten måste vara aktuella och följa gällande standarder och god programmeringspraxis för att säkerställa att de fungerar utan problem efter uppdateringar. Föråldrade funktioner kan tas bort i samband med uppdateringar. Säkerhetsuppdateringar och mindre uppgraderingar sker dagligen. Schemat för större uppdateringar följer LTS-cykeln (long-term support), vilket innebär ett konservativt intervall på 3 till 5 år. Regelbundna uppdateringar meddelas inte separat.

Tjänstens språköversättningar är ofullständiga. Kontrollpanelen eller t.ex. hemsidemotorn kanske inte fungerar fullt ut i alla webbläsare.

Domäner

nyckelord: domändomänprenumeration .fi

Leverans av domännamnet påbörjas först när den tillhörande avgiften har betalats i sin helhet. Betalningar som görs via betaltjänster registreras automatiskt så snart betalningen är genomförd. Abonnemanget är bindande och gäller tillsvidare. Den kostnadsfria ångerrätten (14 dagar) gäller inte för domännamn och dess andel av abonnemangspriset. Vid domänflytt tillkommer normal domänflyttavgift och domänens utgångsdatum förlängs i enlighet med faktureringsperioden. Själva domänöverföringen är kostnadsfri.

Giltighetstiden som anges på domännamnsfakturan är vägledande och den faktiska giltighetstiden beror på datum för leverans av domännamnet och, vid en överföring, domännamnets tidigare giltighetstid, när den tidigare giltighetstiden skjuts upp till slutet av faktureringen. Domännamnet är dock giltigt under minst den tid som markerats på fakturan.

Det är absolut nödvändigt att prenumeranten på domännamnet säkerställer lagligheten hos det domännamn som de har prenumererat på (se avsnitt 4.1). instruktioner om laglighet).

Domännamn som innehåller nationella tecken (t.ex. uh, etc.) rekommenderas inte som primärt domännamn (se IAS 19, 2004). instruktioner om nationella tecken).

Domännamn är alltid under kundens kontroll. Som standard är dock WHOIS-informationen för domännamnet inställd på Suncomets information för att skydda din integritet. WHOIS-uppgifterna påverkar inte avtalen mellan Suncomet och kunden eller förhållandet mellan domännamnsförvaltningen. WHOIS-informationen kan ställas in till vilken information som helst som kunden önskar. Ändring av WHOIS-uppgifter är en avgiftsbelagd tjänst. Bland domännamnen har .fi-domäner en särställning och .fi-domäner kommer alltid att innehålla kundens uppgifter, som också måste hållas uppdaterade i enlighet med lagen. 

Byte av domännamnsinnehavare eller ändringar av domännamnskontaktuppgifterna (WHOIS) är föremål för en avgift som debiteras separat enligt prislistan.

Priset på ett domännamn beror direkt på priset hos registret för domännamnstillägget i fråga. Priset på ett domännamn kan ändras avsevärt mellan faktureringsperioder om registret har ändrat priset under faktureringsperioden. Prisfixering är sannolikt för de större ändpunkterna (.com, .net, .org, .eu och .fi). Stora prisvariationer är mer troliga för andra slutpunkter. Genom att välja en längre faktureringsperiod kan du skydda dig mot prisfluktuationer.

Plats för servrar och tjänster

nyckelord: plats för servertjänster

Värdföretagens servrar finns i Finland och Nederländerna.

Namnservrar finns också i Tyskland, USA och Singapore (geografisk decentralisering).

Våra egna team på datacenterpersonal garanterar driften av våra servrars hårdvara och nätverk dygnet runt alla dagar på året.

Information om Finska DataCenter HEL1.

Information om holländskt datacenter AMS-01.

De centrala domänregistrerna finns i flera länder över hela världen. Endast registren över terminaler i Europeiska unionens länder finns inom Europeiska unionen.

Externa tjänster (t.ex. Google Workspace- eller Microsoft 365-tjänster fungerar huvudsakligen inom EU, men även i USA och över hela världen.

Företagets ägande, huvudkontor, ledning, kundtjänst och produktutveckling finns i Finland. 

Växla mellan leverantörer

nyckelord: överföra mäklare exchange EPP auth kodauktorisering nyckelöverföring ID

När du byter till en tjänsteleverantör överförs inte ditt domännamn, sidor, e-postmeddelanden eller annan information som lagras i tjänsten automatiskt. I princip är kunden ansvarig för att överföra sina data och uppdatera applikationer och e-postinställningar. Dessutom måste kunden skaffa all nödvändig information för överföringar och den nya tjänsteleverantören har ofta inte möjlighet eller ens befogenhet att få denna information för kundens räkning.

Vi erbjuder en nyckelfärdig tjänst för dataöverföring och byte av tjänsteleverantör.

Domänöverföring kan beställas från vår webbutik.

När du överför ett domännamn måste du låsa upp domänen. Alla DNSSEC-inställningar för domänen måste också tas bort. För överföringen behöver du en domännamnsmäklares utbytesnyckel, som du kommer att få från den aktuella tjänsteleverantören. Utbytesnyckeln kan också kallas: EPP, auth-kod, auktoriseringsnyckel, överförings-ID etc.

När migreringen är klar uppdateras domännamnsservrarna så att de pekar på Suncomets server på begäran av klienten.

Vissa domäntillägg kräver att överföringen accepteras från domänens whois-e-postadress. Överföringen bekräftas genom att gå till och från adressen som anges av e-postmeddelandet genom att klicka på knappen för överföringsbekräftelse (jag godkänner, jag accepterar, jag godkänner, etc.).

Vid behov kan du be din gamla tjänsteleverantör att fylla i alla ovanstående punkter och tillhandahålla nödvändig information för överföringen. En domänöverföring kan ta upp till totalt 14 dagar.

När ett domännamn överförs till vår tjänst ändras namntjänsten och e-postinställningarna till standardinställningarna för vår tjänst. Om du vill peka på domänens e-posttjänster eller underdomäner någon annanstans måste du ändra dessa inställningar från instrumentpanelen innan du går till domänen.

Kontaktuppgifter, faktureringsinformation och kommunikation

nyckelord: kontaktinformation personlig data adress ändra skräppost, papperskorg, faktura

Det är särskilt viktigt att ha aktuella kontaktuppgifter. I värsta fall kan inaktuella kontaktuppgifter leda till att tjänsten tillfälligt stängs eller att ditt domännamn går förlorat.

Våra tjänster omfattar fyra typer av kontaktuppgifter: faktureringskontaktinformation, kontaktinformation för kontaktpersonen, teknisk kontaktinformation på instrumentpanelen och domännamnskontaktinformation (WHOIS).

Kontaktuppgifter för fakturering används för att hantera din fakturering. Det är viktigt att hålla dem uppdaterade så att vår faktureringsavdelning kan kontakta dig vid behov. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter för fakturering i kundsystemet.

Kontaktens kontaktuppgifter används för att hantera kontots angelägenheter. Kontaktuppgifter används i situationer där vår kundtjänst behöver kontakta kunden och när kunden kontaktar vår kundtjänst. Varje beställning är under en kontakt och endast kontakten kan hantera informationen i ordern. Kontaktuppgifter kan också uppdateras från kundsystemet.

Du kan ange en e-postadress i instrumentpanelen till vilken instrumentpanelen, servern eller vår kundtjänst skickar tekniska meddelanden om ditt konto. Detta inkluderar information om fyllning av diskutrymme, certifikatutgång och lösenordsändringar. Du kan också använda samma e-postadress för att återställa ditt kontolösenord vid behov. Du kan ställa in ett e-postmeddelande för kontokontakt från avsnittet Kontaktinformation i administratörspanelen. Från samma ställe kan du också ställa in vilka meddelanden du vill få. Tekniska bulletiner som rör tjänsterna och deras RSS-flöde finns på deras egna sidor.

Domännamnens kontaktuppgifter rapporteras till registret och delvis även offentligt till WHOIS-databasen. Att hålla kontaktuppgifterna för domännamn uppdaterade grundar sig på lagen (artikel 167 i informationssamhällets kod 2014/917) och underlåtenhet att göra detta kan till och med leda till att domännamnet tas bort (artikel 169 i kodexen för informationssamhället 2014/917). Du kan uppdatera din domäns kontaktuppgifter via vårt kundsystem och kundservice.

Fakturor som skickas till en kund, kontoinformation eller andra tekniska meddelanden kan enkelt skickas till papperskorgen eller skräppostmappen på grund av den tekniska information de innehåller. Därför suncomet.fi och suncomet.com bör läggas till i listan över (säkra) avsändare som är specifikt tillåtna i e-postmeddelanden.

Här finns instruktioner för olika e-posttjänster och program.

Gmail (gmail)

1. Logga in på Gmail
2. Klicka på pilen i sökrutan (Visa sökalternativ)
3. I fältet Från skriver du: @suncomet.fi
4. Klicka på Skapa filter
5. Välj Vidarebefordra aldrig till skräppost
6. Klicka på Skapa filter

Länk till Gmails instruktioner på engelska.

Hotmail / Outlook.com / Live

Lägg till * @suncomet.fi och @suncomet.fi för en lista över säkra avsändare. Länk till Outlook.com instruktioner .

Yahoo!

Skapa ett filter som flyttas @suncomet.fi-avsändarens meddelanden i Inkorgen. Länk till Yahoo! hjälp på engelska.

Microsoft Outlook

Markera @suncomet.fi för en lista över säkra avsändare. Länk till hjälpen för Outlook.

Apple Mail Program

Addera @suncomet.fi kontaktuppgifter. Länk till hjälpen för Apple Mail.

Mozilla Thunderbird

Markera @suncomet.fi-meddelanden "Inte skräppost" och vid behov skapa ett filter som markerar @suncomet.fi-avsändarens meddelanden "Inte skräppost". Länk till Thunderbird Instruktioner.

Läs mer

Suncomet Oy

Suncomet Oy - sedan 2001 Suncomet Oy grundades fullt ut 2001 finska ett företag som erbjuder sina kunder förstklassiga, men högkvalitativa webbhotell, domäner och servrar. Efter Kristus

Läs mer »

Gemensamma lösningar på problem

Innan du kontaktar oss om problem, vänligen granska noggrant följande instruktioner, eftersom det kanske redan finns ett svar. På så sätt undviker vi onödiga eftersläpningar i vår kundservice och kan

Läs mer »

Vad är webbhotell?

Webbhotell menar en tjänst som kan lagra dina egna hemsidor, forum, e-post och mycket mer. Kort sagt, webbhotell betyder en tjänst som möjliggör normal kommunikation i en webbmiljö. Med enkla ord, betyder vår webbhotell sidutrymme via e-post och databaser.

Läs mer »

Vad är en domän?

En domän eller domän är en tjänst som gör att du kan ansluta ditt namn, namn, varumärke eller annat liknande ord eller sträng som är lättare att komma ihåg till servertjänster utan att komma ihåg

Läs mer »

Egenskaper för affärspaket

Affärspaketet är särskilt avsett för företag eller organisationer för vilka snabbhet och tillförlitlighet är av största vikt. Affärspaketet implementeras med en separat molntjänstplattform och snabba SSD:er som ger exceptionella

Läs mer »

Tekniska frågor

Dessa sidor svarar på de vanligaste tekniska problemen och frågorna. Om svaret inte finns på dessa sidor eller om någon punkt är oklar, svarar vår kundtjänst gärna på alla frågor

Läs mer »
Hej! Vi spårar dig inte och delar inte dina uppgifter med cookies!