Serveradresser

På dessa sidor hittar du de uppdaterade adresserna och servicegrindarna för våra servrar, liksom adresserna till namnservrarna. Värdkonton finns på flera servrar och varje server har sin egen unika information.

NAMN SERVRAR

ns1.suncomet.fi (Helsingfors, Finland)
ns2.suncomet.fi (Frankfurt, Europa)
ns3.suncomet.fi (Washington DC, Amerika)
ns4.suncomet.fi (Singapore, Asien)

PORTIT

Inkommande e-post (IMAP): 143
Inkommande e-post (POP3): 110
Utgående e-post (SMTP): 587

SSL krypterad inkommande e-post (IMAP): 993
SSL krypterad inkommande e-post (POP3): 995
SSL krypterad utgående e-post (SMTP): 465

Port för SFTP/SSH-anslutning: 6022

SERVERADRESSER

C1

Serveradress: c1.suncomet.fi
Serverns IP-adress: 5.79.69.12
Instrumentpanelsadress: http://c1.suncomet.fi/cpanel
Webbmailadress: http://c1.suncomet.fi/webbmail
UTGÅENDE SMTP-adress: c1.suncomet.fi
IMAP-adress för inkommande e-post: c1.suncomet.fi
POP3-adress för inkommande post: c1.suncomet.fi
SFTP/SSH-adress: c1.suncomet.fi

C2

Serveradress: c2.suncomet.fi
Serverns IP-adress: 5.79.65.135
Instrumentpanelsadress: http://c2.suncomet.fi/cpanel
Webbmailadress: http://c2.suncomet.fi/webbmail
SMTP-adress för utgående e-post: c2.suncomet.fi
IMAP-adress för inkommande e-post: c2.suncomet.fi
POP3-adress för inkommande post: c2.suncomet.fi
SFTP/SSH-adress: c2.suncomet.fi

C3

Serveradress: c3.suncomet.fi
Serverns IP-adress: 37.48.80.100
Instrumentpanelsadress: http://c3.suncomet.fi/cpanel
Webbmailadress: http://c3.suncomet.fi/webbmail
SMTP-adress för utgående e-post: c3.suncomet.fi
IMAP-adress för inkommande e-post: c3.suncomet.fi
POP3-adress för inkommande post: c3.suncomet.fi
SFTP/SSH-adress: c3.suncomet.fi

C4

Serveradress: c4.suncomet.fi
Serverns IP-adress: 95.211.144.79
Instrumentpanelsadress: http://c4.suncomet.fi/cpanel
Webbmailadress: http://c4.suncomet.fi/webbmail
UTGÅENDE SMTP-adress: c4.suncomet.fi
IMAP-adress för inkommande e-post: c4.suncomet.fi
POP3-adress för inkommande post: c4.suncomet.fi
SFTP/SSH-adress: c4.suncomet.fi

K1

Serveradress: k1.suncomet.fi
Serverns IP-adress: 85.17.214.42
Instrumentpanelsadress: http://k1.suncomet.fi/cpanel
Webbmailadress: http://k1.suncomet.fi/webbmail
SMTP-adress för utgående e-post: k1.suncomet.fi
IMAP-adress för inkommande e-post: k1.suncomet.fi
POP3-adress för inkommande post: k1.suncomet.fi
SFTP/SSH-adress: k1.suncomet.fi

K2

Serveradress: k2.suncomet.fi
Serverns IP-adress: 95.211.244.33
Instrumentpanelsadress: http://k2.suncomet.fi/cpanel
Webbmailadress: http://k2.suncomet.fi/webbmail
SMTP-adress för utgående e-post: k2.suncomet.fi
IMAP-adress för inkommande e-post: k2.suncomet.fi
POP3-adress för inkommande post: k2.suncomet.fi
SFTP/SSH-adress: k2.suncomet.fi

K3

Serveradress: k3.suncomet.fi
Serverns IP-adress: 85.17.248.139
Instrumentpanelsadress: http://k3.suncomet.fi/cpanel
Webbmailadress: http://k3.suncomet.fi/webbmail
SMTP-adress för utgående e-post: k3.suncomet.fi
IMAP-adress för inkommande e-post: k3.suncomet.fi
POP3-adress för inkommande post: k3.suncomet.fi
SFTP/SSH-adress: k3.suncomet.fi

K4

Serveradress: k4.suncomet.fi
Serverns IP-adress: 5.79.100.15
Instrumentpanelsadress: http://k4.suncomet.fi/cpanel
Webbmailadress: http://k4.suncomet.fi/webbmail
Smtp-adress för utgående post: k4.suncomet.fi
IMAP-adress för inkommande e-post: k4.suncomet.fi
POP3-adress för inkommande e-post: k4.suncomet.fi
SFTP/SSH-adress: k4.suncomet.fi

K5

Serveradress: k5.suncomet.fi
Serverns IP-adress: 65.109.202.246
Kontrollpanelens adress: http://k5.suncomet.fi/cpanel
Webmailadress: http://k5.suncomet.fi/webmail
Adress för utgående post SMTP: k5.suncomet.fi
Adress för inkommande post IMAP: k5.suncomet.fi
Adress för inkommande post POP3: k5.suncomet.fi
SFTP/SSH-adress: k5.suncomet.fi

Läs mer

Allmänna frågor

Den här sidan svarar på de vanligaste frågorna om tjänster, beställning och hanteringsprinciper. Vår kundtjänst svarar gärna på alla frågor relaterade till våra tjänster. Allmänna frågor om beställning, fakturering och avslutning nyckelord:

Läs mer »

Suncomet Oy

Suncomet Oy - sedan 2001 Suncomet Oy grundades fullt ut 2001 finska ett företag som erbjuder sina kunder förstklassiga, men högkvalitativa webbhotell, domäner och servrar. Efter Kristus

Läs mer »

Gemensamma lösningar på problem

Innan du kontaktar oss om problem, vänligen granska noggrant följande instruktioner, eftersom det kanske redan finns ett svar. På så sätt undviker vi onödiga eftersläpningar i vår kundservice och kan

Läs mer »

Tekniska frågor

Dessa sidor svarar på de vanligaste tekniska problemen och frågorna. Om svaret inte finns på dessa sidor eller om någon punkt är oklar, svarar vår kundtjänst gärna på alla frågor

Läs mer »

Säkerhet

På dessa sidor diskuteras grundläggande principer och god praxis för webbtjänsters säkerhet. I synnerhet innehåller webbplatserna säkerhetstrender och frågor som är relevanta för säkerheten för de tjänster som är relevanta för webbplatserna i våra tjänster.

Läs mer »
Hej! Vi spårar dig inte och delar inte dina uppgifter med cookies!