01.01.2021

Recension för 2020.

2020 har varit ett svårt år för alla på grund av coronapandemin. Vi reagerade på krisen i början av året och erbjöd våra kunder förlängda betalningsperioder för att underlätta våra kunders förmåga att hantera svåra tider.

Trots den svåra situationen gjorde vi betydande serveruppdateringar under året, och alla våra tjänster fungerar nu på uppdaterade supereffektiva servrar. Detta möjliggjorde bland annat betydande kraftökningar för olika värdlösningar.

Alla servrar gjorde också många uppdateringar av effektivitet och säkerhet. Vi arbetar ständigt med bästa möjliga drift av servrar och exceptionellt god säkerhet.

Onlinedisktjänsten upplevde en återgång till vårt sortiment under 2020 och tjänsten mottogs väl.

Vårt fortsatta arbete med datasäkerhet, funktioner och standarder gav resultat när vi bedömdes som en fullständig femstjärnig domännamnsmäklare av Traficom (FINA).

 

 

Riktlinjer för 2021.

Under 2021 kommer vi att fortsätta att utveckla våra tjänster starkt när det gäller funktioner, effektivitet och datasäkerhet.

Vi kommer att modernisera vårt beställnings- och kundsystem genom att avsevärt öka deras automatisering. Under 2021 kommer det nya beställningssystemet bland annat att möjliggöra omedelbar leverans och betalning av beställningar direkt vid beställning. Automatisering kommer att läggas till i kundsystemets olika funktioner för att undvika onödiga förseningar i de vanligaste funktionerna (datauppdateringar etc.).

Under 2021 kommer vi även att expandera till den internationella marknaden genom att erbjuda våra tjänster på engelska som helhet.

2021 blir också ett jubileum, då suncomets grundande blir 20 år gammalt!

 

 

Weeblys sorti från leverans och användning.

Under 2020 har Weeblys verksamhet haft betydande problem för många användare. Weeblys tolkning av villkoren i avtalet har gjort det möjligt för Weebly att undvika ansvar för problem och störningar. Vi har förhandlat med Weebly länge för att lösa problemen, men utan resultat. Vi har tappat förtroendet för Weeblys verksamhet och kan inte längre rekommendera den till någon.

Som ett resultat kommer Weebly att tas bort helt från vårt sortiment under 2021. Användare av det kostnadsfria Weebly-paketet rekommenderas att byta till SitePad eller WordPress. Weebly-betalda webbplatser överförs gratis till en optimerad WordPress-plattform.

Sidorna på Weebly kommer att fortsätta att fungera även efter Weeblys utträde, men sidorna kommer inte längre att kunna ändras efter Weeblys utträde. På samma sätt slutar kontaktformulären att fungera. Vi kommer att ge ytterligare information om Weeblys utträde och dess schema under första halvåret.

 

 

Förändring i form av ett företag.

Suncomets bolagsform har ändrats den 1 januari 2021. Ändringen har skett i enlighet med kontinuitetsprincipen (24 § inkomstskattelagen), i vilket fall bolagets tillgångar och skulder överförs som sådana. Ändringen kräver inga åtgärder från våra kunder och alla avtal kommer att fortsätta i enlighet med kontinuitetsprincipen.

Syftet med förändringen i form av ett bolag är bland annat att möjliggöra expansion till internationella marknader.

Som ett resultat av förändringen i form av ett företag har företags-ID och momsnummer ändrats. Det nya företags-ID:et är 3170518-5 och det nya momsnumret är FI31705185. Företagets officiella namn är Suncomet Oy.

De allmänna villkoren för Suncomets tjänster har uppdaterats i enlighet med ändringen.

Läs mer

16.02.2023

2022 : Under året investerade vi i vårt datacenter i Helsingfors och gjorde betydande förbättringar av våra servrar. Vi ökade också prestandan på våra äldre konton, vilket återspeglades i snabbare sidprestanda för kunderna. Vårt arbete

Läs mer »

13.01.2022

År 2021 : Året har varit ett utmanande år för alla i takt med att coronapandemin fortsätter. Men 2021 var suncomets jubileumsår, då det var 20 år sedan Suncomet grundades! Kontinuerlig utveckling av våra tjänster

Läs mer »

06.07.2021

20 år sedan Suncomet grundades! Idag 06.07.2021 är exakt 20 år sedan Suncomet grundades. För att fira jubileet har vi officiellt publicerat vår nya hemsida www.suncomet.fi på adressen. Utöver sidorna har vi publicerat

Läs mer »

30.01.2021

Weebly upphör med sin verksamhet den 28 februari 2021. Weeblys verksamhet började uppleva en hel del problem och störningar under 2020. Allvarliga anslutningsproblem med Weeblyn-systemet började i slutet av november. Vi har varit i kontakt med Weebly.

Läs mer »
Hej! Vi spårar dig inte och delar inte dina uppgifter med cookies!